رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اولویت‌های کاری کمیسیون متبوع خود را در دوره دهم پارلمان، تشریح کرد.

داوود محمدی نماینده مردم قزوین در گفتگو با فاطمه باقری خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به پرونده‌های نیمه تمام کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم گفت: قطعا تعیین تکلیف پرونده‌های گذشته کمیسیون اصل ۹۰ از جمله اولویت‌های این کمیسیون در دوره جدید است و در مجلس دهم پرونده‌هایی نظیر پرونده مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و … در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به اولویت‌های کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس دهم اظهار داشت: بدنه کارشناسی این کمیسیون باید در دوره جدید تقویت شود لذا ما برای رسیدن به این هدف از تجربیات نمایندگان در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون استفاده می‌کنیم.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: اصلاح سیستمی یکی از رویکردهای مهم کمیسیون در دوره دهم است که در راستای این موضوع تصحیح فرآیند و رویه‌های نادرست در اولویت قرار دارد.

محمدی همچنین از قوه‌قضائیه خواست تا شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ تعیین شود و در ادامه اظهار داشت: اگر در گذشته شعبه‌ای در قوه قضاییه به پرونده‌های این کمیسیون رسیدگی می‌کرد؛ ما مصریم تا این شعبه با جدیت پرونده‌های این کمیسیون را پیگیری کند.

وی افزود: ما از ظرفیت قرائت گزارشات کمیسیون در صحن علنی مجلس استفاده خواهیم کرد چراکه قطعا این مسئله جنبه بازدارندگی دارد و باعثجلب اعتماد عمومی خواهد شد.

نماینده مردم قزوین همچنین درباره تشکیل کمیسیون گفت: طی دو هفته آینده شاکله کمیسیون اصل ۹۰ شکل می‌گیرد و پس از استقرار و شروع جلسات این کمیسیون به پرونده‌‌های مختلف رسیدگی می‌شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ درباره بررسی فیش‌های حقوقی نجومی گفت: موضوع پرحاشیه حقوق‌های نجومی برخی مسئولین در دستگاه‌های اجرایی نیازمند بررسی‌‌های دقیق در کمیسیون است که پس از تشکیل جلسات مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه کمیسیون اصل ۹۰ برای مبارزه با مفاسد؛ اظهار داشت: کمیسیون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامه‌های ویژه‌ای دارد و این موضوع از اولویت‌های کمیسیون اصل ۹۰ است.

محمدی در پایان اظهار داشت: نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی بدون شک یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون اصل ۹۰ در دوره دهم مجلس خواهد بود.