رئیس گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای هیات اماراتی در بین المجالس درباره جزایر سه گانه گفت: تمامیت سرزمینی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر مذکور قابل مذاکره نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی کواکبیان رئیس گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران، در مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی در واکنش به ادعای هیات امارات متحده عربی در مورد جزایر سه گانه گفت: امروز، نماینده امارات متحده عربی ادعاهای بی پایه و غیر قابل توجیهی علیه یکپارچگی تمامیت ارضی ایران مطرح کرد که این قبیل ادعاها در تعارض با اصول حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و روابط خوب همسایگی است.

کواکبیان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حاکمیت خود بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس را مورد تاکید مجدد قرار می دهد و جمهوری اسلامی معتقد به تامین امنیت، ثبات و برقراری صلح در خلیج فارس با کشورهای منطقه است و اقدامات گسترده ای برای اعتماد سازی و گسترش اقدامات اعتمادساز دو جانبه با کشورهای منطقه انجام داده است.

وی ادامه داد: در همین زمینه، ما آمادگی خود را برای مشارکت در گفت وگوهای دو جانبه با امارات متحده عربی برای تداوم تقویت روابط و رفع سوء تفاهماتی که ممکن است بین دو کشور وجود داشته باشد، اعلام نماییم.

رئیس گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در عین حال واضح است که تمامیت سرزمینی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر مذکور قابل مذاکره نیست، بیاییم دست به دست همدیگر علیه ظالمان به مسلمانان مظلوم میانمار و فلسطینی اقدام کنیم و علیه یکدیگر سخن نگوییم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج