در ادامه همکاری‌های اتحادیه اروپا با نظام ایمنی هسته‌ای کشورمان بر اساس ضمیمه 3 برنامه جامع اقدام مشترک، دو طرف در روزهای 17 و 18 مهرماه در مقر اتحادیه اروپا در برکسل مذاکره کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در این مذاکرات دو روزه سند پروژه دوم اتحادیه اروپا در خصوص ارتقای توانمندی‌های فنی مرکز نظام ایمنی هسته‌ای تدوین شد.

الیور لویکس، مدیر بخش ایمنی هسته‌ای کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس هیأت اتحادیه اروپا و حجت‌الله صالحی ریاست هیأت مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشورمان را در این مذاکرات بر عهده داشتند.

لویکس در تیرماه گذشته نیز با همراهی یک هیأت عالی رتبه از اتحادیه اروپا با حضور در مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، آغاز پروژه اول همکاری اتحادیه برای ارتقای توانمندی‌های مرکز ایمنی هسته‌ای کشورمان را اعلام کرد.