جانشین فرمانده کل ارتش گفت: دشمن در حوزه جنگ نرم هزینه های زیادی کرده است و با راه اندازی روز افزون شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی جوانان، خانواده ها و باورهای اعتقادی آنان را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری موج،  احمدرضا پوردستان در این باره اظهار داشت: امروز دشمن رویکرد خود را از جنگ سخت به جنگ ترکیبی تغییر داده است و در این راستا از تمامی ظرفیت های خود استفاده می کند.

وی با بیان اینکه جنگ ترکیبی شامل جنگ سخت و نرم می شود، عنوان کرد: فضای مجازی یکی از فضاهای مهم در این جنگ است و دشمن در این فضا با استفاده از ابزار و تکنولوژی، اقدام به بمباران اطلاعاتی می کند.

دستگاه ها و نهادهای فرهنگی کشور وظایف بسیار مهمی در مقابله با جنگ نرم دارند

پوردستان با اشاره به جنگ نرم، بیان داشت: دشمن در این حوزه اگر بیشتر از جنگ سخت سرمایه گذاری نکرده باشد، کمتر نیست. لذا دستگاه ها و نهادهای فرهنگی کشور وظایف بسیار مهمی در مقابله با جنگ نرم دشمن بر عهده دارند و باید با قوت و قدرت بیشتری در این صحنه ظاهر شوند.

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: دشمن در حوزه جنگ نرم هزینه های زیادی کرده است و با راه اندازی روز افزون شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی جوانان، خانواده ها و باورهای اعتقادی آنان را هدف قرار داده است.