هیاتی از کشور عراق صبح امروز (سه شنبه) با معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه در محل کاخ دادگستری دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، هیاتی از کشور عراق صبح امروز (سه شنبه) با معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه در محل کاخ دادگستری دیدار کردند.

محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه میزبان هیاتی از سازمان بازرسی کشور عراق است.

در این مراسم، چند تن از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور دارند.