جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان سه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری دامپزشکی، فرهنگی هنری و علمی و فناوری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان سه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری دامپزشکی، فرهنگی هنری و علمی و فناوری امضا کردند.

این سه یادداشت همکاری در جریان سفر امروز نخست وزیر ارمنستان به تهران به امضای طرفین رسید.

کارن کاراپتیان امروز وارد تهران شد و اسحاق جهانگیری در کاخ سعدآباد از وی استقبال کرد.

محمود حجتی، سید عباس صالحی و سورنا ستاری از طرف ایران این یادداشت همکاری ها را امضا کردند.