معاونان جدید سازمان بسیج اساتید کشور طی مراسمی با حضور مجتبی زارعی رئیس این سازمان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، در مراسمی، معاونان جدید سازمان بسیج اساتید کشور طی مراسمی با حضور مجتبی زارعی رئیس این سازمان معرفی شدند.

در این مراسم محمدرضا مرندی عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی به عنوان معاون بررسی و تحلیل، احمد نادری عضو هیات علمی دانشگاه تهران معاون منابع انسانی، محمدرضا شفیعی فرد عضو هیات علمی تهران معاون پژوهش، جلیل دارا عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان معاون فرهنگی و سیدابراهیم السادات عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان معاون آموزشی سازمان بسیج اساتید کشور معرفی شدند.

گفتنی است در این مراسم از زحمات خدامی، نبی زاده و  ارجمندی که در سمت های پیش از این سازمان بسیج اساتید مشغول به فعالیت بودند، تقدیر شد.

همچنین در احکام جداگانه ای امین مالمیر و وحید سلمان پور به عنوان مدیران جدید نظارت و ارزیابی و پشتیبانی معرفی شدند و از زحمات عظیمی و دانشی تقدیر شد.