امیر موسوی تصریح کرد: ماموریت ارتش حفظ استقلال کشور، نظام اسلامی و حدود و ثغور مرزهاست و آمادگی ما باید فراتر از مرزها باشد و به طور کامل از آن مراقبت کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در بازدید از تیپ ۸۸ زرهی زاهدان گفت: آمادگی یگان‌های ارتش مستقر در سیستان و بلوچستان، با استفاده از تجهیزات روز، ارتقای چشمگیری یافته است.

امیر موسوی تصریح کرد: ماموریت ارتش حفظ استقلال کشور، نظام اسلامی و حدود و ثغور مرزهاست و آمادگی ما باید فراتر از مرزها باشد و به طور کامل از آن مراقبت کنیم.

وی افزود: تهدیدهای بی‌اساس و بی‌ارزش قدرت‌های استکباری ارزش پاسخگویی ندارد و ایستادگی در مقابل فشارهای قدرت‌های استکباری از وظایف ماست.

فرمانده کل ارتش گفت: امروز نیروهای ارتش با آمادگی کامل و بهره‌برداری از تجهیزات در بخش‌های هوایی، زمینی و دریایی آماده انجام وظیفه هستند.