رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به مردم به نمایندگان مجلس گزارش می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به مردم به نمایندگان مجلس گزارش می دهد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری در جلسات علنی مجلس حضور خواهند یافت.

دستور کار جلسات علنی هفته جاری به شرح زیر است:

۱. گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به مردم (به استناد بند (۸) ماده (۲۴) آیین نامه داخلی مجلس)

۲. تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی (شماره چاپ ۹) (در اجرای ماده (۱۳۸) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۳. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی (شماره چاپ ۸۱)

۴. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو (در اجرای ماده (۲۳۶) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۵. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی (چاپی: ۳۹۷) (سابقه: ۳۸۷، ۲۴۱) (ارجاع از جلسه علنی)

۶. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو (چاپی: ۰) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ۱)

۷. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی: ۶۳۵) (سابقه: ۵۹۱)

۸. گزارش کمیسیون عمران در مورد:

لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) (چاپی: ۶۴۸) (سابقه: ۵۸۹) (در اجرای ماده (۱۰۴) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

۹. گزارش شور دوم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی: ۵۵۲) (سابقه: ۴۱۰)

۱۰. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه حافظت از خاک (چاپی: ۱۰۲)