پانزدهمین دوره معارف جنگ شهید سپهبد علی صیّاد شیرازی با حضور امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش صبح امروز در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پانزدهمین دوره معارف جنگ شهید سپهبد علی صیّاد شیرازی با حضور امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش صبح امروز در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر افتتاح شد.

 در این مراسم امیر سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیأت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، امیر سرتیپ دوم بختیاری و امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر از یادگاران هشت سال دفاع مقدّس نیز حضور داشتند.

دوره نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیّاد شیرازی به مدّت ۱۰ روز ویژه دانشجویان سال سوم در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر برگزار می شود.