انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و اعضای آن مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بر این اساس داریوش اسمعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس به عنوان رئیس این فراکسیون، شهباز حسن‌پوربیگلری نماینده سیرجان و بردسیر به عنوان نایب رئیس اول و محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

همچنین رحیم زارع نماینده آباده به عنوان سخنگو، سیدحسن حسینی‌شاهرودی نماینده شاهرود و میامی به عنوان منشی اول و محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز به عنوان منشی دوم فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند.