رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی به نشست علمی تخصصی نقش ادیان در تبیین ارزش های اخلاقی اعلام کرد: استفاده از آرای معتقدان ادیان غیر ابراهیمی در حوزه اخلاق زیستی موضوعی است که طی این سال ها از آن غفلت کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست علمی تخصصی نقش ادیان در تبیین ارزش های اخلاقی روز سه شنبه در سالن حکمت کتابخانه ملی ایران با حضور مسوولان و شخصیت های فرهنگی برگزار شد.

در پیام علی اکبر ولایتی که توسط محمدرضا شمس اردکانی دبیر کمیته فرهنگ اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست قرائت شد، آمده است: بدون تردید برپایی چنین گردهمایی های و ایجاد فرصت گفت وگوی متقابل بین نظریه پردازان حوزه های مرتبط از جمله متکلمین، فلسفه، اخلاق شناسان و دین شناسان باعث خواهد شد سطح مباحث نظری در جامعه ارتقا یافته و بر این اساس امکان لازم برای رسیدن به افق های علمی در پرتو کفایت بحث های نظری فراهم شود.
رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی در این پیام می افزاید: پرسش های متعددی درباره این موضوع که نقش ادیان در تبیین ارزش های اخلاقی چیست می توان طرح کرد اما به نظر می رسد پیش از طرح این پرسش ها لازم است نقطه مشترک بحث ها و به تدبیر دیگری فصل مشترک گفت وگوهای مربوط به نقش ادیان در تبیین ارزشهای اخلاقی روشن شود.
«مایلم به این موضوع تاکید کنم که برای رسیدن به این فصل مشترک استفاده از آرای گروهی از نظریه پردازان کلام اسلامی، به خصوص در پرتو آرای شیعه، لازم بلکه واجب است، به ویژه به نظر می رسد از میان این دست متکلمان شعیی گروهی از آنان که در حدود قرن 14 هجری زندکی کرده اند نگاهی متفاوت به موضوع اخلاق و ارزش های اخلاقی البته ارتباطی بین اخلاق و دین داشته اند، به نظر می رسد در این حوزه کنکاش و دقت نظر بر آرای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مشهور به «صاحب عروه» بسیار راهگشاست بر این اساس امیدوار هستم کارگروه خاصی دراین گردهمایی یا گردهمایی بعدی برای تمرکز بر آرای صاحب عروه در این زمینه تشکیل شود.
«از دیگر سو بخشی از گردهمایی امروز به موضوع بسیار مهم اخلاق زیستی در ادیان غیر ابراهیمی اختصاص دارد، به نظر اینجانب ناظر به جایگاه بسیار مهم اهل ادیان غیر ابراهیمی از نظر تعداد در میان جهانیان و نیز این موضوع که به ویژه جنوب شرق آسیا که پایگاه بخش مهمی از ادیان غیر ابراهیمی است، از جمله بالاترین درجه رشد اقتصادی جهان را در خود دارد، ایجاد گفت وگوی های اساسی در حوزه اخلاق زیستی و استفاده از آرای معتقدان و ادیان غیر ابراهیمی در این عرصه بسیار ضروری است.
ولایتی تصریح کرد: نگاه به ادیان غیر ابراهیمی موضوعی بوده است که طی این سال ها ما از آن غفلت کرده ایم برای همه دست اندرکاران گردهمایی ارزوی توفیق دارم و امیدوارم به زودی شاهد به ثمرنشتن این بحث ها در سطح مختلف جامعه باشیم.
نشست علمی تخصصی نقش ادیان در تبیین ارزش های اخلاقی به میزبانی کمیته ملی یونسکو ایران با حضور چهره های علمی و سخنرانانی از نمایندگان ادیان حاضر در ایران در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج