ژیلا سجادی معاونت وزیر و رئیس موسسه آموزشی عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری وروستایی وزارت کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ژیلا سجادی معاونت وزیر و رئیس موسسه آموزشی عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور شد.

ژیلا سجادی بانوی کرد سنندجی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی طی حکمی از سوی وزیر کشور در جایگاه معاونت وزیر و رئیس موسسه آموزشی عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور منصوب ‌شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج