۶۹ نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار کنترل واردات و مصرف محصولات تراریخته شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار کنترل واردات و مصرف محصولات تراریخته شدند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر در مجلس و نیز ۶۸ نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار کنترل وارادات، رها سازی، تولید و مصرف محصولات تراریخته شدند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج