وزارت کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: صدور حکم شهردار منتخب شورای شهر اصفهان منوط به اظهار نظر مراجع نظارتی در خصوص فرد معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: صدور حکم شهردار منتخب شورای شهر اصفهان منوط به اظهار نظر مراجع نظارتی در خصوص فرد معرفی شده است.

نظر به انتشار برخی اظهار نظرها با ادعای عدم اقدام وزارت کشور در صدور حکم شهردار منتخب شورای شهراصفهان و ادعای تعلل در این خصوص، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور تاکید کرد: برابر روال قانونی موجود، صدور حکم شهردار منتخب شورای شهر منوط به اظهار نظر مراجع نظارتی در خصوص فرد معرفی شده است و وزارت کشور همه اقدام های قانونی لازم در این خصوص را، پیش از این اجرایی کرده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج