وزیر اطلاعات گفت: باید امنیت مالی و حیثیتی برای سرمایه گذار فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری موج ، حجت الاسلام علوی صبح پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان گفت: بخشی از فرزندان ملت مسئولیت های اجتماعی را به عهده گرفته اند و بخش دیگر در بخش خصوصی هستند و اگر بخواهیم به هم نگاه کنیم تا کارها را دولت انجام دهد کار پیش نمی رود.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر اینکه در سایر کشور ها افراد جویای کار در شرکت های خصوصی دنبال کار می گردند گفت: اگر در آن بخش کار گیر نیاوردند ناراحت و دمق به سراغ بخش دولتی می روند.

وی با بیان اینکه بخش کمی از اشتغال در درون دولت ها است گفت: در سوئیس تعداد نفرات دولت از تعداد یک شرکت هواپیمایی کمتر است و دولت سوئیس برای ملت سوئیس خرج زیادی ایجاد نکرده است و ما در ایران باید به این سمت حرکت کنیم و این در حالیست که در ایران هرکس جویای کار است به سراغ بخش دولتی می رود.

وزیر اطلاعات با تاکید بر ضرورت تامین امنیت سرمایه گذاری بیان داشت: وقتی ایران به تعبیر رهبری امنیت پایدار و بی بدیل پیدا می کند نه تنها سرمایه گذار ایرانی بلکه خارجی ها نیز در کشور سرمایه گذاری می کنند.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر اینکه سرمایه گذران کشورهای حاشیه ای و عرب به جای کشورهای دیگر به ایران می آیند و سرمایه گذاری می کنند گفت: سرمایه گذار حرمت دارد و ارزشمند است و ما برای سرمایه گذار امنیت جانی و مالی قائلیم و تامین می کنیم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه ای مال اش مصادره نمی شود گفت: اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد انتظار سرمایه گذاری هم نباید داشت.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه باید امنیت مالی و حیثیتی برای سرمایه گذار فراهم شود گفت: سرمایه گذار و فرد مولد سردار عرصه اقتصادی است و در این راستا به همکارانم گفتم در عرصه مبارزه با فساد باید مبارزه جدی و بی امان باشند و در نحوه مبارزه بدانید دستگیر کردن آخرین راه حل است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج