نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را موظف کردند تا به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه به طور مداوم در رایزنی و مشورت و تبادل اطلاعات باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه  آمریکا و در ماده  ۲۵ این طرح مصوب کردند؛ وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظف هستند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات کنند.

همچنین براساس ماده ۲۶ این طرح، وزارت امور خارجه موظف شد گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره ۶ ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.

براساس این گزارش و با توجه به ماده ۲۷ این طرح نیز، مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۱۷، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ و فصل اول قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸.۸.۱۰ ایجاد نمی‌نماید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج