وزیر نیرو خاطر نشان کرد: تقریبا ما پیک اصلی مصرف آب و برق را پشت سر گذاشتیم. البته اطمینان نداریم و ممکن است با موج جدید گرما روبرو شویم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، حمید چیت چیان در حاشیه نشات دولت در جمع خبرنگاران گفت: صنعت اب و برق از نظر توان اجرایی و صنعتی فناوری بسیار خوبی دارد و تنها چیزی که نگران کننده است برای این حوزه، موضوع ساختار غلط اقتصادی آب و برق است. 

وی افزود: اگر کشور بخواهد در آینده صنعت مطمن و تامین مطمن آب و برق را داشته باشد, باید راجع به این موضوع تصمیم گیری کند و من تصور می کنم وزیر آینده نیرو یکی از مهمترین کارهایی که بر عهده اش است این مساله است. 

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تقریبا ما پیک اصلی مصرف آب و برق را پشت سر گذاشتیم. البته اطمینان نداریم و ممکن است با موج جدید گرما روبرو شویم. الحمدالله صنایع، کشاورزان و مردم در موصوع مدیریت مصرف به خصوص برق همکاری خوبی داشتند. در کنار حدود 55 هزار مگاوات قدرت تولید برق عملی که ما داشتیم حدود 4 هزار تا 4500 مگاوات هم توانستیم مدیریت مصرف و بار را صورت دهیم. یعنی اگر قرار بود کار به صورت روال قبلی ادامه یابد ما بین 4 تا 5 هزار مگاوات خاموشی می داشتیم که این کار با برنامه ریزی دقیق و همکاری های حوزه صنعت در جا به جایی مصرفشان و هم در انداختن تعطیلات سالیانه شان به زمان پیک برق و هم کمکی که کشاورزان در خاموش کردن موتور برقی چاه ها و موارد دیگر از خاموشی عبور کردیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج