سید حسن خمینی با انتشار پستی در اینستاگرام تصریح کرد: مشروطه و اتفاقات تلخ و شیرین پس از آن از زمره درس آموز ترین حادثه‌های سیاسی برای ماست.

به گزارش خبرگزاری موج، سید حسن خمینی با انتشار عکس زیر نوشت:

حضور مشروطه خواهان

عکس تاریخی که گفته می‌شود نمایشگر حضور مشروطه خواهان در دربار مظفر الدین شاه است.

امروز سالروز انقلاب مشروطه است. تردید نباید کرد که حرکت آزادی خواهانه ی مردم در تهران و تبریز و چند شهر دیگر تاریخ ما را به گونه ای دیگر رقم زده است. درباره این حادثه بسیار نوشته اند ولی جا دارد که همه دوستان را به این مقطع تاریخ ساز از حیات کشورمان ارجاع دهم و از همه بخواهم که ایران قبل و بعد آن را بخوانند. مشروطه و اتفاقات تلخ و شیرین پس از آن از زمره ی درس آموز ترین حادثه های سیاسی برای ماست.

این روز بزرگ را گرامی می داریم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج