بر اساس مصوبات جلسه امروز (دهم مرداد ماه) هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب زمان مقرر برای حصول حدنصاب رسمیت جلسه انتخابات از ساعت 8 لغایت 9 صبح است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10 قانون نحوه  فعالیت احزاب، در جلسه امروز خود، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد.
بنا بر این گزارش، شرح کامل این مصوبات به شرح ذیل است:
1 - جلسات مورخ 12 و 13 مرداد ماه رأس ساعت 8 صبح و صرفاً با حضور دبیران کل احزاب ملی و استانی و  با ارائه معرفی نامه کتبی با سربرگ و مهر حزب مربوطه و شناسنامه یا کارت ملی دبیرکل برگزار می شود.
2 - با توجه به تعداد احزاب ملی و استانی حد نصاب رسمیت جلسه مورخ 12-5-1396  حضور دو سوم دبیران کل احزاب استانی و حد نصاب رسمیت جلسه مورخ 13-5-1396  حضور دو سوم دبیران کل احزاب ملی می باشد. تعداد احزابی که شرایط حضور در جلسات مذکور را ندارند در حد نصاب مذکور ملحوظ  گردد.
3 -  اسامی نامزدهای انتخابات در روز رای گیری در محل جلسه انتخابات نصب می گردد.
4 - زمان مقرر برای حصول حدنصاب رسمیت جلسه از ساعت 8 لغایت 9 صبح می باشد.
5 - پس از رسمیت جلسه و نطق مقدماتی دبیر کمیسیون ماده 10  هیات رئیسه سنی مستقر می شود و  در خصوص انتخاب هیات رئیسه منتخب به شیوه قیام و قعود اقدام شود.
6 - دریافت برگه رای توسط هریک از دبیران کل منوط به ارائه معرفی نامه رسمی و شناسنامه یا کارت ملی می باشد.
7 - در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور  در  بند 2 ، نوبت دوم جلسه انتخابات در مورخ 26-5-96 برگزار خواهد شد (در نوبت صبح احزاب ملی و نوبت بعدازظهر احزاب استانی ). 
8 - مهلت انصراف از نامزدی در انتخابات تا ساعت 8 صبح روز انتخابات می باشد و انصراف دهندگان صرفاً بطور مکتوب و با مکاتبه حزب ذیربط در سربرگ مربوطه اعلام انصراف می نمایند.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج