در سال گذشته میزان مشارکت اقتصادی زنان از 13 درصد به بیش از 14 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در اولین نشست هم اندیشی زنان فعال در عرصه های اقتصادی شهین دخت مولاوردی گفت: باید در این زمانه به چگونگی نقش افرینی زنان در عرصه اقتصاد پرداخت تا کشور برای توسعه پایدار از آن بهره مند شود. یکی از شاخص های توسعه انسانی چالش اشتغال زنان است و هنوز در این حوزه به نتایج قابل دفاعی نرسیدیم. در بازار کار سیاسی و اقتصادی در ایران نابرابری جنسیتی داریم. 

وی افزود: وضعیت معیشتی جامعه در اتخاذ رویکرد مشارکت اقتصادی زنان ما را به این نتیجه رسانده است. ددر بررسی های نشان داد که اولین انتظار زنان بحث اشتغال است امیدواریم در دولت دوازدهم با دستور کار قرار گرفتن اشتغال پایدار, بخشی از انتظارات پاسخ داده شود. در سال 95 ما شاهد ارتقا نزدیک به دو درصد در حوزه مشارکت اقتصادی زنان بودیم که از 13 درصد به کمی بالاتر از 14 درصد رسید. در برنامه ششم توسعه یکی از محورهای اولویت دار عدالت جنسیتی در بازار کار است ک به زودی اجرایش آغاز می شود. 

مولاوردی تصریح کرد: مشارکت اقتصادی صرفا به معنای استخدام رسمی نیست و ما به شدت نیازمند بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی هستیم. ما همچنین در چارچوب رویکرد عدالت جنسیتی به بررسی موانع افزایش مرخصی زایمان پرداختیم و منتظریم جواب پیشنهاد ما از طرف نهادهای مرتبط هستیم. 

وی خاطر نشان کرد: هنوز مقاومت هایی در زمینه به کارگیری زنان برای توسعه وجود دارد. هنوز زنان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حصور ندارند و امیدواریم نقش زنان در آینده بیشتر شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج