معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در یادداشتی یادآور شد که ایران در مساله بر جام در بهترین وضعیت برای ایجاد اجماع جهانی علیه اقدامات آمریکا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: در غرب، اجماع بر سر ناسازگاری در قطعنامه۲۲۳۱ ودر آمریکا وایران بر سر نقض برجام در حال پدید آمدن است؛ چرایی این امر در این فاصله کوتاه، سوال بزرگی است؟اما نکته ضروری تر، اظهارات رئیس جمهورآمریکا در خصوص برجام است، که آن را وارد مرحله حساسی می کند؛ اظهاراتی مهمتر از تحریم کنگره و چالش‌های درون برجامی.

در ادامه این مطلب آمده است: بر آن مبنا، اگر ایران در اجرای برجام بیش از تعهدات خودهم عمل نماید، ترامپ مصمم است در دوره بعد نقض برجام را "با دلیل و یا بی دلیل" اعلام نماید؛ معنای این سخن آن است که برای آمریکا دیگر اجرای برجام و راستی آزمایی های آژانس اهمیت نداشته و آن کشور تصمیم خود را بیرون از معادلات برجامی اخذ می‌کند، این بار اول است که معادلات فرا برجامی به این شکل از سوی آمریکا برجام را تهدید و ناسازگاری در قطعنامه ۲۲۳۱هم به بیانیه تبدیل می‌شود،اکنون ایران دربرجام، با دو بار تایید از سوی دولت آمریکا در اوج‌ اجرای تعهدات خود است، و در بهترین وضعیت برای ایجاد اجماع جهانی علیه اقدامات آمریکا.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج