دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب، در اطلاعیه ای زمان بندی برگزاری انتخابات دو نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

 باسمه تعالی

پیرو فراخوان مورخ 10/4/ 1396 در پرتال وزارت کشور و رسانه های عمومی و منتشر شده در  شماره 6534 مورخ 13/4/1396 روزنامه ایران و شماره 2197 مورخ 13/4/1396 روزنامه وطن امروز  در خصوص فرایند و زمان برگزاری  انتخابات دو  نماینده دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10  به اطلاع همه دبیران کل محترم احزاب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون مذکور می رساند:

1- جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی در روز پنجشنبه مورخ 12/5/1396 در  سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار می گردد. شروع برنامه راس ساعت 8 صبح می باشد.

2- جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی در روز جمعه مورخ 13/5/1396 در محل سالن 600 نفره وزارت کشور  برگزار می گردد.شروع برنامه راس ساعت 8 صبح می باشد.

3- سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی باشد و دبیران کل (اعم از نامزدها و سایر دبیران کل جهت رای دادن) باید شخصاً در جلسه انتخابات شرکت نمایند.

4- حضور دبیران کل  محترم احزاب در جلسه انتخابات و دادن رای منوط به داشتن معرفی نامه کتبی با سربرگ و مهر حزب مربوطه و شناسنامه یا کارت ملی می باشد و  در صورت عدم ارائه مدارک مذکور از ورود افراد به جلسه انتخابات و رای دادن آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

محمدامین رضازاده

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج