معاون امنیتی و انتظامی وزرات کشور از بررسی طرحی برای ایجاد هماهنگی نهادها توسط شورای امنیت کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، حسین ذوالفقاری در نشست معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با اشاره به دیدار  سال گذشته رهبری با  فرماندهان انتظامی گفت:  ایشان تأکید داشتند وزارت کشور و نیروی انتظامی از ظرفیت مردم در جهت ارتقای امنیت و نظم کشور استفاده بیشتری شود. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مردم ایران نسبت به امنیت خود حساس هستند که این حساسیت یک ظرفیت بزرگی برای ارتقای سطح امنیت و نظم کشور است. 

ذوالفقاری افزود: مردم همیشه به ما در تامین امنیت کمک می کنند اما به هرحال باید این کمک ها را سازماندهی کنیم. 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به نقش شورای امنیت کشور در ایجاد هماهنگی بین نهادها عنوان کرد: در همین راستا طرحی آماده و به تایید شورای امنیت کشور رسید که این نشست برای ایجاد هماهنگی در اجرای این طرح برگزار می شود. شیوه های اجرای طرح  تهیه شده را در این نشست بررسی می کنیم تا این کار بزرگ را به درستی مدیریت کرده و به جلو ببریم.

وی با اشاره به امنیت داخل کشور با توجه به شرایط منطقه اظهار داشت: اگر کشور ما در مقابل ناامنی های پیرامون خود از این فضا امن برخوردار است به دلیل توجه، هوشیاری و همراهی مردم است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج