جلسه هفتم رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی، ساعت 11:45 پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم توسط نماینده دادستان، با اعلام قاضی مقیسه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه امروز دادگاه افشار وکیل مدافع مهدی شمس دفاعیات خود را ارائه کرد.

در بخش‌هایی از دادگاه، نماینده دادستان و وکلای شرکت نفت به دفاعیات و اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم پاسخ دادند.

پس از قرائت کیفرخواست حمید فلاح هروی توسط نماینده دادستان، قاضی مقیسه از متهم پرسید که آیا در خصوص کیفرخواست قرائت شده آمادگی ارائه دفاع دارید؟

متهم ردیف سوم این پرونده پاسخ داد: خیر، جلسه بعد دفاع می کنم.

قاضی مقیسه جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را روز دوشنبه - 9 مرداد ماه - اعلام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج