مرحله دوم رزمایش روی نقشه مشترک ناهمتراز «ولایت ۹۶» با انجام اقدامات مراقبتی، تشکیل و اجرای شور اول ستادی در دافوس ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این مرحله از رزمایش، دانشجویان در قالب قرارگاه های عملیاتی نسبت به تهیه برآوردهای ستادی، تعامل وهماهنگی ارکان ستاد به اجرای رزمایش پرداختند.

بنابراین گزارش، انجام ترتیب توالی فرماندهی و ستاد در محیط های عملیاتی ناهمتراز، آشنایی با مراحل رزم پدافند هوایی از جمله مرحله مراقبت، آمادگی برای رزم و مرحله رزم در برابر نیروهای ناهمتراز، آشنایی و مراحل رزم آفند هوایی و طرح ریزی تمرینات تاکتیکی مشترک در دریا از اهداف مهم این مرحله به شمار می آید.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج