ششمین گزارش سه ماهه برجام وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، روز گذشته (26 تیر) وزارت خارجه گزارش سه ماهه خود از اجرای برجام در بازده زمانی 26 فروردین تا 26 تیر ماه سال 96 را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد.

براساس قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام وزارت خارجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند و کمیسیون امنیت ملی نیز هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی خود را به صحن علنی جهت قرائت ارائه نماید.

دومین گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت ملی به هیات رئیسه ارائه شده است که با ارائه ششمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه کمیسیون امنیت ملی نیز باید سومین گزارش شش ماهه خود را تهیه کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج