دبیرکل یونیسکو در ایران گفت: یونسکو به سازمان های مردم نهاد بها می دهد تا در کنار دولت ها در ارائه خدمات عمومی بویژه آموزش فعالیت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، نصیری قیداری در همایش ملی تعالی خدمات عمومی اظهار کرد: امروز فرایند جهانی شدن از یک طرف و وجود نا امنی های جهانی از طرف دیگر دولت ها را به سمت خدمت گذاری بیشتر سوق می دهند و مردم هم از دولت ها انتظار بیش تری دارند.

وی ادامه داد: در این میان سازمانها هم نقش موثری بر عهده دارند. این امر آنقدر مهم است که سازمان ملل و سازمان جهانی یونسکو به همین دلیل توجه ویژه ای به این حوزه کرده اند. سازمان جهانی یونسکو در این راستا آموزش رایگان را اصل می داند.

این نماینده سابق مجلس گفت: در شانگهای چین از اعضا به صورت مستقیم نظر سنجی شد که از ١٧ هدف یونسکو برای پانزده سال آینده کدام هدف اولویت دارد ،همه آموزش رایگان را به عنوان اصل اول تا ١٥ سال آینده انتخاب کردند؛ چرا که پایه ١٦ هدف دیگر است.

وی خاطر نشان کرد: امر آموزش ، خواندن و نوشتن کارهایی‌ست که فقط از انسان ها بر می آید و در مکتب پیامبر ما هم به آن اشاره جدی شده است. ما به شدت به تخصص در حوزه خدمات عمومی نیاز داریم. امروز سازمان ملل متحد جایزه خدمات عمومی را به آن دست از تلاشگرانی می دهد که بتواند در این راستا حرکت موثری داشته باشند.

قیداری ادامه داد: موضوعات ارائه خدمات بهینه و مناسب برای ارتقای مشارکت های اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. به طور مثال طبق آمار ارائه شده از سوی شهرداری تهران تنها ٤/. زباله تفکیک می شود. ریشه این مشکل در نوع آموزش است.

وی افزود: آموزش فقط در چارچوب کلاس ها امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند یک شبکه جهانی است. بخش زیادی از خدمات توسط دولت انجام می شود ولی با تعاریف جدید دولت دیگر به تنهایی از پس ارائه خدمات عمومی بر نمی آید.

در پایان دبیرکل یونسکو در ایران خاطر نشان کرد که این سازمان طی سالهای اخیر به سازمان های مردم نهاد برای ارائه خدمات بویژه آموزش بها می دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج