سخنگوی وزارت خارجه گفت: تنها یک برجام وجود دارد و بیان مفاهیمی مانند برجام منطقه ای عینیت ندارد.

 بهرام قاسمی در مورد بحث اخیری که تحت عنوان برجام منطقه ای عنوان شده است به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: من مفهوم این اصطلاح را نمی فهمم و تنها یک برجام را به رسمیت می شناسم و آن هم موضوعی بود که میان ما و گروه 1+5 مطرح شد. 

وی در رابطه با اختلافات میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با یکدیگر افزود: موضوعی که بین کشورهای مذکور به وقوع پیوسته است راهکار خود را می طلبد و نمی توان از اصطلاح برجام منطقه ای در بهبود وضعیت میان اعراب استفاده کرد. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج