سه نماینده‌ای که در انتخابات میاندوره‌ای مجلس انتخاب شده بودند در جلسه علنی امروز سوگند یاد کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن کامران منتخب مردم اصفهان، بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر و هریس و علی جلیلی نماینده مراغه و عجبشیر طی جلسه علنی امروز مجلس سوگند یاد کردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج