مجلس شورای اسلامی با الغای برخی قوانین از تاریخ ۱ /۱/ ۱۳۱۰ تا ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۲۸ موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس ماده واحده طرح الغای برخی قوانین، تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۱۰ تا ۲۹ /۱۲ /۱۳۲۸ اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می شود.

این مصوبه مجلس با ۱۶۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

لازم به ذکر است تعداد قوانین ملغی شده ۵۳۷ مورد است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج