مصطفی میرسلیم درنامه‌ای عنوان کرد: به اصل امنیت نباید خدشه وارد شود، باید با فتنه ها مقابله کرد چون بدخواهان با ما مشکل جدی دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، در نامه این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به منتخبان جدید شورای شهر آمده است:خوشبختانه در جمهوری اسلامی و بعد از تشکیل و تاسیس جمهوری اسلامی علی رغم مخاطرات متعددی که متوجه جامعه ما و جمهوری اسلامی شده است، چون جمهوری اسلامی مبنای مشارکت مردمی بسیار قوی داشته است، هیچ وقت مخاطرات نتواسنته است امنیت ما را به صورتی که نظام را متزلزل کند، سلب کند. ما گرفتار مصیبت شده ایم. یعنی آدمکشی هایی که صورت گرفته است. نظام بسیار فجیعی بوده است. در تاریخ ملل بی نظیر است که انقدر مقاومت و پایداری. این نشان می دهد که پشتوانه مردمی این نظام بسیار محکم است و مشارکت قوی دارند و امنیت شان صوری و متکی به اسلحه نیست، بلکه متکی به اعتقاد است.

این یک برگ برنده است برای این نظام و باید توجه داشته باشیم که به اصل امنیت نباید خدشه وارد شود. باید با فتنه ها مقابله کرد چون بدخواهان با ما مشکل جدی دارند و ما آرمانی به اهداف مان پایبندیم. فتنه ها هنوز شعله ور است و هنوز هم خاموش نشده است و تهدیدات همواره وجود دارد؛ اما به حمدالله تاکنون نتوانسته اند فائق آیند ولی خطر جدی است و باید برای آن هزینه، سرمایه گذاری و اقدام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج