شورای اسلامی شهر تهران منتخبین این دوره خود را شناخت و نکته قابل تامل در این دوره، نام محسن هاشمی بهرمانی در سرلیست است.

محسن هاشمی صرف نظر از داشتن تجارب مناسب و انرژی لازم، از پشتوانه مرحوم پدرشان حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بهره مند است. این یعنی انتظار بجای فراوان مردم از سرلیست تهران.

اما به نظر می رسد هم ترازی با آقای محسن هاشمی در شورا کمتر هویداست و این امکان وجود دارد که چالش توازنی ایجاد کند. به نظر نمی رسد وی برای شهرداری تهران خود را آماده کرده باشد، بلکه در جایگاه ریاست شورای اسلامی شهر تهران می تواند آثار مورد نظر خود را داشته باشد.

شورای اسلامی شهر تهران منتخبین این دوره خود را شناخت و نکته قابل تامل در این دوره، نام محسن هاشمی بهرمانی در سرلیست است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج