حسن روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج در ارتباط با وضعیت زنان در دولت دوازدهم گفت: ما به وظیفه شرعی و قانونی خود را در خصوص حقوق زنان عمل می کنیم.

حسن روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر برنامه های شما در دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی زنان چه خواهد بود،گفت: در دولت یازدهم تلاش کردیم برای اشتغال جوانان و اشتغال خانم ها تلاش خوبی داشته باشیم. خانم ها توانسته اند در 40 سال گذشته بسیاری از کرسی ها را تصاحب کنند. در همین انتخابات، حضور خانم ها عین حضور آقایان است و برخی جاها خانم ها پرنشاط تر بودند.

وی ادامه داد:قبل از دولت یازدهم، خانم ها مشاغل زیادی ازدست دادند، 860 هزار شغل زنان پیش از دولت یازدهم از دست دادند. در دولت یازدهم 750 هزار شغل بدست آوردند، نشان می دهد این آمار که ما به وظیفه شرعی و قانونی که داریم در خصوص حقوق زنان عمل می کنیم.

رییس جمهوری ایران ادامه داد: اولین سفیر زن را در دولت یازدهم داشتیم، این راه را ادامه می دهیم تا بتوانیم از توان و استعداد زنان ایرانی بهتر و بیشتر استفاده کنیم. این تفکر که مرد بهتر از زن است و کار را بهتر می تواند انجام دهد اشتباه است. البته یک مشاغلی است مردان بهترند و مشاغل دیگر زنان از مردان بهتر هستند اما مقام زن و مرد از یکدیگر بالاتر و پایین تر نیست، حبس زن در خانه با قانون و منافع ملی سازگار نیست. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج