سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار امیدواری کرد که همه سیاسیون قدر ملت و نظام جمهوری اسلامی هم قدر سیاسیون موفق ایران را بداند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید حسین مرعشی در پیامی آورده است:

ملت با اراده خداوند، کار را تمام و ایران را سربلند کرد.

هرچقدر در مقابل این ملت تواضع کنیم و هرچه به این ملت خدمت کنیم پاسخ محبت و بزرگواری آنان را نداده ایم.

امیدوارم که آقای دکتر روحانی و همه سیاسیون همراه ایشان بیش از پیش قدر ملت را بدانند و امیدوارم نظام جمهوری اسلامی قدر سیاسیون موفق ایران را بداند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج