آرای ماخوذه 41 میلیون و 220 هزار و 131 نفر بوده که روحانی با 23 میلیون و 542 هزار و 616 نفر یعنی 57 درصد به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، آرای ماخوذه 41 میلیون و 220 هزار و 131 نفر بوده که روحانی با 23 میلیون و 542 هزار و 616 نفر یعنی 57 درصد به خود اختصاص داد.

رئیسی با 15 میلیون و یعنی با 38.5 درصد نفر دوم شدند. میرسلیم با 478هزار 215 نفر و هاشمی طبا با 215 هزار 450 به خود اختصاص دادند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج