وزیر کشور رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرگزاری موج، رحمانی فضلی در شعبه اخذ رای مستقر در وزارت کشور حاضر شد و رای خود را به صندوق انداخت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج