شنیده ها حاکی از آن است که در حسینیه ارشاد صندوق فاقد برچسب وزارت کشور مستقر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، هیأت اجرایی مستقر در این شعبه اخذ رای در تخلفی آشکار همراه برگه رای، تراکت یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به رای دهندگان می‌دهند.

گفتنی است؛ یک صندوق رای در این شعبه فاقد برچسب وزارت کشور است که تخلف محسوب می‌شود.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج