در حسینیه ارشاد از ۱۱۵۷ تعرفه رای برای انتخابات ریاست جمهوری در ۴ صندوق ثابت تا ساعت ۱۲ امروز استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدعلی طاهری نماینده هیات نظارت در انتخابات در شعبه رای گیری حسینیه ارشاد گفت که تا ساعت ۱۲ امروز از ۱۱۵۷ تعرفه رای برای انتخابات ریاست جمهوری و ۱۰۸۷ تعرفه رای برای انتخابات شوراها در ۴ صندوق ثابت حسینیه ارشاد استفاده شده است.

وی همچنین گفت که ۱۱۲ تعرفه رای در دو صندوق سیار حسینیه ارشاد استفاده شده است.

با توجه به ازدحام جمعیت از حدود یک ساعت پیش ۲ صندوق سیار به حسینیه ارشاد اضافه شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج