میرسلیم گفت: بیانیه حزب موتلفه در مورد انصراف از رقابت انتخاباتی بر اساس سفر من به مشهد صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در مورد بیانیه حزب موتلفه درباره انصراف میرسلیم از رقابت های انتخاباتی گفت: متاسفانه این اشتباهی بود که بر اساس استباطی که از سفر به مشهد همراه با رئیسی داشتم، صورت گرفت و این خبر منتشر شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج