محمدباقر قالیباف در شهرستان اردبیل رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف در شهرستان اردبیل رای خود را به صندوق انداخت.