جهانگیری پس از حضور در انتخابات، برای نظارت در اجرای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و دوره پنجم شورای شهر وارد وزارت کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری با حضور در وزارت کشور از ستاد تبلیغات وزارت کشور بازدید کرد.