ستاد انتخابات کشور اطلاعیه شماره ۱۴ خود را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، متن این اطلاعیه به شر زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (۱۴)

به اعضای محترم شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه های انتخابیه ای که همزمان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا  یا میاندوره ای مجلس شورای اسلامی را برگزار می نمایند، توصیه می‌شود اولاً به رأی دهندگان تذکر دهند که نام نامزد مورد نظر خود را حتماً در برگ رأی مربوط به همان انتخابات درج کنند. ثانیاً توجه داشته باشند که برگهای رأی هر انتخابات درصندوق مربوط به همان انتخابات انداخته شود.

ستاد انتخابات کشور

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج