وزیر دفاع در ستاد انتخابات کشور حضور یافت.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، سردار دهقان، وزیر دفاع، با حضور در وزارت کشور از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.