تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اتهاماتی واهی و بی اساس برخی نامزدها علیه رقبای انتخاباتی خود در مناظره ها قابل پیگیری قضایی است.

محمود رضا امینی در گفت وگو با سرویس سیاسی خبرگزاری موج در پاسخ به این سئوال که در جریان مناظره ها برخی نامزدها برای تقویت جایگاه خود رقبای انتخاباتی را هدف اتهامات واهی قرار می دادند که از جمله می توان به اتهامات اسحاق جهانگیری اشاره کرد ، افزود: متاسفانه یکی از رفتارهای نا هنجار انتخاباتی همین بگم بگم ها و نگم نگم های نامزدها بود  و بدتر از آن اتهامات واهی و گاهی رقیب هراسی است . گاهی هم پا را فراتر می گذاشتند و ادعاهای بی اساس و تهمت ها و افترا هایی از قبیل اینکه اگر اینها بیایند دنیا روابط و مناسباتش را با ایران قطع می کند و یا آیا شما می خواهید با دنیا تعامل کنید در حالیکه دیپلماسی بلد نیستید یا طرح برخی موضوعات دیگر که خلاف شئونات بود.

این تحلیل گر مسائل سیاسی و راهبردی ادامه داد:به نظر من آنچه که طرفین و علی الخصوص از سوی دولتی ها مطرح شد همه قابل پیگیری قضایی است و بسیار به جا خواهد بود که اینها دقیقا پس از پایان برگزاری انتخابات پیگیری شود.

امینی در بخش دیگری تصریح کرد: مردم باید بدانند که اگر از امکانات دولتی استفاده شده است اگر قول و قرارهایی خارجی گذاشته شده است، اگر دروغ هایی را به مردم داده اند و اگر اسنادی از ادارات خارج شده ، اگر از کسی ناراحتند ، اگر اسراری در سینه ای نفهته است و اگرهای فراوان دیگری که موجب تردیدی در آرای مردم نسبت به کسی شده است و یا به واقع فسادی وجود دارد رسیدگی شود و هر دولت مستقری لاجرم و از آنجا که مردم آنان را به جایگاه ریاست جمهوری رسانده اند چه آنانی که به او رای داده اند و چه آنهایی که به رقیب او .

این استاد دانشگاه در پایان به این نکته اشاره کرد:دولت باید در مسیری قرار بگیرد که نه فسادی بتواند مرتکب شود و نه حرف بی اساسی بزند.

به هر حال دولت مستقر نمی تواند انحراف های موجود را ادامه دهد و نمی تواند توسعه و رشد کشور را نادیده بنگارد. این تکلیف رئیس جمهور و دولت مستقر است و آنچه که فساد دارد و اتهام زده است اگر مستقر شد قاعدتا نتواند آنرا ادامه دهد و آنکه مورد اتهام قرار گرفته بود بتواند فضا را سالم سازی کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج