سخنگوی وزارت خارحه اظهاران محمد بن سلمان در مورد انتقال جنگ به ایران را متاثر از هیجانات عالب شده بر وی دانست.

بهرام قاسمی در مورد شکایت ایران به سازمان ملل در پی تهدید کشورمان توسط وزیر دفاع عربستان به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: سخنان نسنجیده ای پس از واقعه میرجاوه از سوی مقام سعودی مطرح شد که نشان داد عربستان اگر بتواند از انجام عملیات خرابکارانه در ایران کوتاهی نمی کند. 

وی ادامه داد: بر این اساس وزارت خارجه شکایتی را در سازمان ملل به ثبت رساند که به شکل سند رسمی در این سازمان موجود خواهد بود. لذا بازهم باید به مقامات سعودی تاکید کرد که این روش ها پاسخگو نخواهد بود. 

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: عربستان در یمن درگیر است و نتوانسته به نتیجه دلخواه برسد و بنظر می رسد محمد بن سلمان در فضایی احساسی چنین سخنانی به زبان آورد لکن ما مواضعمان را بیان کردیم و امیدواریم تکرار نشود زیرا عواقب خوبی در انتظار عربستان نخواهد بود. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج