کارشناس امور سیاسی با توجه به اتفاقات در مناظره سوم گفت: مطمئنا پرخاشگری برخی کاندیداها در مناظره ها منجر به ریزش آرای آنان خواهد شد.

اکبر محمودی در گفت وگو با سرویس سیاسی خبرگزاری موج در پاسخ به اینکه آیا پرخاشگری برخی نامزدها از جمله حسن روحانی در مناظره سوم تبعاتی دارد یاخیر افزود:پرخاشگری  های بی مهابا یا بی مهابانه وخارج از کنترل توسط نامزدها به زیان خود آنهاست و منجر به ریزش آرای آنان خواهد شد.

این استاد دانشگاه  بیان کرد: کاندیدا هر فردی باشد و هر جایگاهی داشته باشد پرخاشگری هایش در مناظره ها موجب ضربه زدن به خود وی می شود و آرای او را در انتخابات کاهش خواهد داد.
دکتر محمودی در ادامه اضافه کرد: یکی از نامزدها در مناظره سوم بحث لوله کردن را مطرح کرد اینگونه پرخاشگری باعث ریزش رای وی خواهد شد.
کارشناس مسائل سیاسی کشور گفت: پرخاشگری یکی از نامزدها نشان از نگرانی وی دارد و اگر دقت کرده باشیم درمیابیم که دو یاسه نامزد در مناظره سوم با آرامش صحبت می کردند ولی دو سه نامزد دیگر عصبانی می شدند و به جدال می پرداختند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج