یک کارشناس مسائل سیاسی درباره ویژگی هایی که رئیس جمهور در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از آن برخوردار باشد گفت: رئیس جمهور در کشورمان باید یک انقلابی تمام عیار باشد.

محمود رضا امینی در گفت و گو با سرویس سیاسی خبرگزاری موج با ا علام این مطلب افزود: رئیس جمهوری که بخواهد تفکر پاکدستی را علم کند باید یک انقلابی تمام عیار بوده و به فکر خانواده و اقوام خود نباشد.
وی اظهار کرد: رییس جمهور انقلابی اجازه ورود نزدیکان خود به قدرت را نمی دهد و ویژه خواری و شادخواری را سزاوار هیچ مدیری نمی داند.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد:سوابق کاندیداها ، عملکردشان ، تربیت خانوادگی آنها، نقش های اجتماعی که ایفا می کنند نشان از ظرفیت دینداری آنها و تفکر پاکدستی و پاک فکریشان دارد. واقعیت این است که برخی از نامزدها در رفتارهای اجتماعی و سوابق خود و کنش هایی که در جامعه داشته اند نشان دادند که میل به قدرت طلبی ، میل به ثروت اندوزی و مباح دانستن اشرافی گری سوق پیدا کردن به لیبراسیم و غرب گرایی، برنتابیدن هیچ گونه مخالف ، منتقد و معارض ، نداشتن توان فکری و مدیریتی از یک سو و تعدادی دیگر از نامزدها خود را مدعی ساده زیستی مراقبت کردن از ورود اقوام و آشنایان ، خادم بودن  برای مردم  ، انقلابی بودن ، عدم وابستگی به قدرت های بیگانه، دشمن ستیزی ، تولید ثروت اما برای رفع نیازهای جامعه و فقرا و فکر و تدبیر لازم مدیریت از سوی دیگر حضور دارند. گروه دوم حتی انتقاد پذیر هم هستند.

امینی در بخش دیگری به این نکته اشاره کرد: می توان گفت  که به طور کلی در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم تفکر پاکدست و هم تفکر پاک فکری وجود دارد و هم تفکر ناپاک و این مردم هستند که باید اطمینان کند به افرادی که تفکر پاکدستی و پاک فکری دارند و به عملکرد توجه می کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج