نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه هوای پاک،‌ تعدادی از مواد این لایحه را اصلاح و مصوب کردند که قوانین جلوگیری از آلودگی هوا با لازم‌الاجرا شدن لایحه هوای پاک نسخ می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان مواد ارجاعی لایحه هوای پاک را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 34 این لایحه را اصلاح و مصوب کردند.

طبق مصوبه مجلس در این ماده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/ 2/ 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/ 4/ 1354 کمیسیون‌های مشترک مجلسین، بند 6 ماده 18 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/ 1/ 1368،‌ قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 17/ 3/ 1339، قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می‌شود:

الف – متن ذیل به انتهای بند 20 قانون شهرداری مصوب 11/ 4/ 1334،‌کمیسیون های مشترک مجلسین الحاق می‌شود: « این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌شود.»

ب – در تبصره 1 ماده 2 قانون حمایت از حقوق صرف کنندگان خودرو مصوب 23/ 3/ 1386، عبارت « یکسال» به « دو سال» و« 30 هزار کیلومتر به 40 هزار کیلومتر» اصلاح می شود.

پ – در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/ 12/ 1389، عبارت « بیش از 5 سال» به عبارت « برای خودروهای شخصی و دولتی 4 سال و برای وسایل نقلیه عمومی 1 سال» اصلاح می شود.

ت – کلمه «موسسه» مندرج در عنوان و متن قوانین ذیل به کلمه «سازمان» اصلاح می شود:

1 – قانون عضویت موسسه استاندارد ایران در سازمان بین المللی استانداردها مصوب 20/ 8/ 1343

2 – قانون اجازه عضویت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتن و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور

3 – قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/ 11/ 1371 و اصلاحیه های بعدی آن.

همچنین در تبصره ماده 30 بعد از عبارت «سازمان ملی استاندارد ایران» عبارت «با رعایت ماده 22 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368» اضافه می‌شود.

همچنین در تبصره یک ماده 6 پاراگراف دوم از عبارت «دوره‌های انجام معاینه... تعیین می‌شود» حذف شود. در تبصره ماده 6 عبارت «جزای نقدی درجه 8 قانون مجازات اسلامی» جایگزین عبارت «جریمه نقدی معادل 10 میلیون ریال» شد.

در تبصره 2 ماده 11 عبارت «قانون مجازات اسلامی» پس از عبارت «جزای نقدی درجه 4» اضافه شد.

در تبصره 5 ماده 11 عبارت «بر ارزش افزوده» حذف شود. همچنین در تبصره 3 ماده 12 واژه «پیشنهاد» جایگزین واژه «تعیین» شد.

در ماده 16 پس از «درجه 7» عبارت «قانون مجازات اسلامی» و پس از «درجه 4» عبارت «قانون مجازات اسلامی» اضافه شود.

در تبصره 2 ماده 16 عبارت «جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسلامی» جایگزین عبارت «جریمه نقدی به میزان 10 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال» شود.

در تبصره یک ماده 17 عبارت «جزای نقدی درجه 8 قانون مجازات اسلامی» جایگزین عبارت «جریمه نقدی به میزان 2 میلیون تا 10 میلیون ریال» شود.

در تبصره یک ماده 29 عبارت «جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال» حذف و عبارت «جزای نقدی درجه 8 قانون مجازات اسلامی» جایگزین شد و همچنین عبارت « به جریمه نقدی معادل 3 میلیون ریال» حذف و عبارت «به 3 برابر جزای نقدی مذکور» جایگزین شد.

در ماده 26 عبارت «لازم‌الاجرا شدن» حذف و واژه «ابلاغ» جایگزین شد.

در سطر پنجم ماده 21 عبارت «مورد تأیید سازمان هواشناسی» حذف و پس از واژه «ضوابط» واژه «شرایط» اضافه شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج