کارشناس مسائل سیاسی گفت: پذیرش مفاد سند توسعه پایدار یونسکو به معنای پذیرش زمینه نفوذ است و باید قبول کرد کسانی به آن تن دادند بدون شک نفوذی هستند.

محمودرضا امینی در مورد علت امضا سند 2030 یونسکو به رغم مغایرت های آشکار با مبانی دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در آن زمان کشور در اوج ذوق زدگی از یک سو و ترس از سویی دیگر در مناسبات بین المللی بود. این سند در شهریور 1394 به امضا رسید در برهه ای که تلاش می شد کشور را در تمامی مسائل بین المللی مقبول جهان کنند. در حالی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اسلام ناب محمدی شکل گرفته و یک کشور ایدئولوژیک محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: کشورهایی دیگری هم هستند که پیشوند جمهوری اسلامی را یدک می کشند اما پایه اقدامات و افکارشان ایدئولوژی نیست و این عامل تفاوت ما با آنها از جمله افغانستان و پاکستان است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های انقلابی و اندیشه های امام خمینی است که هرگز کهنه نمی شود.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان در هنگام امضا این سند تاکید کرد: سند یونسکو برای ایران یک افتضاح بین المللی است و برای دولت، شورای عالی فرهنگی و مجلس جای بسی تاسف است که این سند به امضا رسید. لذا پذیرش مفاد آن پذیرش زمینه نفوذ است و باید قبول کرد کسانی که به آن تن داده اند بدون شک نفوذی هستند. این افراد تمایلات غربگرایانه دارند و تحت تاثیر لابی و وعده های مختلف آن را امضا کردند.

امینی افزود: به دلیل وجود مخالفت ها و انتقاداتی که به این سند بود در آن زمان دولت چراغ خاموش عمل کرد و صدای مخالفین نیز در رسانه ها انعکاس نیافت. لذا اکنون پس از واکنش مقام معظم رهبری عده ای اعلام می کنند که از ابتدا جزو منتقدین بودند. اما به هر کسی در حایگاه حقوقی که قرار دارد و می توانسته مانع امضا این سند شود، اما اقدامی صورت نداده تردید کرد. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج